2020 begint met 2000 Repair Cafés!

Op de drempel naar 2020 verwelkomden we het 2000ste Repair Café in het Repair Café netwerk. We feliciteren het team van Repair Café Utrecht-Rivierenwijk van harte!

Indrukwekkende getallen in 10 jaar voor elkaar gekregen.
Uden was in 2013 het 50ste Repair Café. Dus wij waren er vroeg bij!

Op de overzichtspagina van Repair Café Organisatie zie je de Repair Café’s.

Repair Café Uden bestaat 5 jaar

10 april 2013 was onze oprichtingsdatum. Wij waren het 50ste Repair café (in de wereld). Op dit moment zijn er meer dan 1500 Repair Café’s verspreid over de hele wereld.
Op zondag 6 mei gaan wij ons lustrum vieren in Buurttuin Bitswijk

In de afgelopen 5 jaar hebben heel veel mensen ons gesteund en mede daardoor is het tot op de dag van vandaag een groot succes.
Wilt u ons ook in de komende 5 jaar steunen, dan kan dat. Mail uw deelname naar repaircafeuden@gmail.com.

 

Reparatiemonitor 2017

reparatiemonitor

Inleiding

Stichting Repair Café en Natuur & Milieu hebben onderzoek gedaan naar producten die ter reparatie zijn aangeboden bij Repair Cafés. In 2017 kwamen bij 12 Repair Cafés 2347 producten binnen. In het onderzoek werd uitgezocht hoe snel en waardoor producten kapot gaan. Ook werden belemmeringen voor reparatie in kaart gebracht. Doel hiervan was om handvatten te bieden voor het beter repareerbaar maken van producten.

Analyse

De tien meest ter reparatie aangeboden producten zijn fietsen, koffiezetapparaten, stofzuigers, broeken, lampen, strijkijzers, laptops, waterkokers, naaimachines en printers. De tien meest voorkomende merken zijn Philips, Bosch, Sony, Tefal, Miele, Gazelle, HP, Samsung, Braun en Nespresso.

Het reparatiesucces van alle aangeboden producten is met 65% over het algemeen vrij hoog. Het slagingspercentage van reparaties van elektrische apparaten is met 55% lager dan dat van niet-elektrische apparaten en producten – die hebben een slagingspercentage van bijna 90%. Reparateurs van Repair Cafés geven producten een hoog repareerbaarheidscijfer: gemiddeld een 6,9. Wel worden niet-elektrische producten duidelijk hoger gewaardeerd: die krijgen een 7,8.

Wanneer reparatie toch niet lukte, waren er veel verschillende belemmeringen. Vaak waren onderdelen niet repareerbaar, niet verkrijgbaar of te duur. Soms was reparatie niet mogelijk of te ingewikkeld. In sommige gevallen kon een product überhaupt niet uit elkaar worden gehaald. Ook kwam het voor dat de oorzaak van het defect niet te
vinden was en soms was een onderdeel van een product afgebroken en niet meer te repareren.

De variatie in ouderdom van producten die naar Repair Cafés worden gebracht is groot. In een kwart van de gevallen is een artikel dat bij een Repair Café werd gebracht, maximaal drie jaar oud. Bij driekwart van die producten gaat het om elektrische apparaten. Van de elektrische apparaten worden waterkokers en printers het kortst na aankoop ter reparatie aangeboden. Naaimachines gaan het langste mee voordat ze naar een Repair Café werden gebracht, gevolgd door lampen en fietsen.

Er was maar zelden reparatie-informatie beschikbaar. In de gevallen dat er naar informatie werd gezocht, werden maar in 16% van de gevallen reparatiehandleidingen gevonden.

Conclusies en aanbevelingen

Het (laten) repareren van spullen is zinvol. Dit onderzoek wijst uit dat dat in 65% van de gevallen lukte. Van de tien meest gebrachte producten waren er slechts twee producten die een slagingspercentage van minder dan 50% hebben.

Bij enkele apparaten was een gebrek aan onderhoud door de gebruiker de vermoedelijke oorzaak van het defect. Na een schoonmaakbeurt deed een product het vaak weer. Dit duidt op het belang van goed en regelmatig onderhoud en op het belang van communicatie daarover.

Het is nodig om duurzamere verdienmodellen te ontwikkelen. Voor sommige producten zit het verdienmodel voor producenten met name in de verkoop van onderdelen (bijv. cartridges bij printers of cups bij koffieapparaten), waardoor het vermoeden bestaat dat de producten zelf van lage kwaliteit zijn. Deze dataset laat zien dat printers en bepaalde koffiezetapparaten inderdaad snel stuk gaan en slecht te repareren zijn.
Om duurzame verdienmodellen te realiseren, zijn prikkels richting duurzaamheid nodig. Er moeten (financiële) prikkels komen die zorgen dat het loont om spullen te produceren die lang meegaan en goed repareerbaar zijn. Onderdelen moeten beschikbaar zijn voor een redelijke prijs. Dat kan bijvoorbeeld door het verhogen van belasting op grondstoffen en het verlagen van de belasting op arbeid.

Op basis van deze analyse en conclusies doen we de volgende aanbevelingen:

Voor producenten:

 • Zorg dat producten goed repareerbaar zijn. Dat kan onder andere door demontabele producten te ontwerpen.
 • Zorg voor een ruimere beschikbaarheid van redelijk geprijsde reserve-onderdelen.
 • Zorg voor beschikbaarheid van uitgebreide reparatiehandleidingen en bied ook het bijbehorende gereedschap aan.
 • Zorg voor heldere informatie over het onderhoud van apparaten en zorg dat dit ook in de winkel wordt gecommuniceerd.
 • Denk na over verdienmodellen die het (financieel) aantrekkelijk maken om duurzame producten te verkopen.

Voor consumenten:

 • Let op de spullen die je koopt. Koop liever een duurder product dat langer meegaat dan iets goedkoops waarbij de kans groter is dat het snel stuk gaat.
 • Zorg voor regelmatig en goed onderhoud. Hiermee kan een deel van de defecten worden voorkomen.
 • Gaat een product toch kapot? Probeer het dan te (laten) repareren. Dit onderzoek wijst uit dat dat in meer dan de helft van de gevallen lukt.

Voor de overheid en overige partijen:

 • Zorg voor de juiste prikkels voor het bevorderen van repareerbaarheid, zoals een hogere belasting op grondstoffen – waardoor producten duurder worden – en een lagere belasting op arbeid. Het wordt dan goedkoper om producten te (laten) repareren dan om nieuwe te kopen.
 • zodat het goedkoper wordt om producten te (laten) repareren dan om nieuwe te kopen.
 • Stel eisen aan het ontwerp van producten, zodat repareerbaarheid / demonteerbaarheid wordt meegenomen.
 • Zorg voor het verspreiden van kennis en kunde over reparatie, zodat meer mensen leren hoe producten en apparaten te repareren zijn

Al weer voor de twintigste keer.

Op woensdag 10 december hadden wij al weer onze 20ste Repair Café.
Er werden 19 reparaties aangeboden en wij zijn er in geslaagd om 16 apparaten weer te repareren. Complimenten voor onze reparateurs.

2014-12-10 14.03.09
En dat Charles van alle markten thuis is, bewees hij door een koffer te repareren. Met het nodige naaiwerk kwam het weer in orde.

IMG_0020
Omdat het de laatste keer van het jaar was, hebben wij gezamenlijk er een wijntje op genomen en voor alle medewerkers die ons trouw iedere helpen stond er een lekker flesje wijn klaar.

Alle foto’s van de bijeenkomst staan op onze RepairCafeUden fotosite